Köprülü Kanyon Milli Parkı

Köprülü Kanyon Milli Parkı, 36.614 hektarlık bir alanda 110 metreden başlayıp 2505 metreye kadar çıkan yüksekliği, jeolojik yapısı, iklimsel özellikleri ve el değmemiş doğası ile Türkiye’de önemli bir yere sahiptir.

Kayaların silüeti ayakta duran adamlara benzetildiği için Adam kayalar deniyor

1973 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş olan bölge, doğa yürüyüşçülerinin, turistlerin ve gezginlerin ilgisi her geçen gün daha fazla çekmektedir. Köprülü Kanyon Milli Parkı oldukça büyük bir habitat çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca Köprüçayı sayesinde ülkenin önde gelen rafting merkezlerinden biridir.

Köprülü Kanyon Milli Parkının en öneli köşelerinden biri. Köprüçay üzerinde Roma köprüsü
Köprülü Kanyon Antalya. Milli Parkının en öneli köşelerinden biri. Köprüçay üzerinde Roma köprüsü

Köprülü Kanyon Milli Parkı; kanyonları, yaylaları, köprüleri, tarihi yapılarıyla herkesi büyülemektedir. Özellikle Milli park içerisinde bulunan Köprüçayı, Olukköprü, Tazı Kanyonu, Selge antik şehri, Adamkayalar burada en çok ziyaret edilen ve en çok bilinen yerler arasındadır. Tüm bunlara ek olarak çok sayıda endemik bitki türü barındıran Milli Park’ın bitki örtüsü son derece zengin bir yapıya sahiptir.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü
Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü

Köprülü Kanyon nerede

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya’nın Manavgat ilçesinin 63 km kuzeybatısında, Antalya İl merkezinin 85 km kuzeydoğusundadır. Milli Park Antalya- Manavgat, Isparta-Sütçüler İlçesi sınırlan İçinde kalmaktadır. 120 m, (Beşkonak-Karabük Köyleri) İle 2505 m, (Bozburun Dağı Abdaltacı Tepe) arasındadır.

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın Özellikleri

İklim

Milli Park’ın bulunduğu bölge Akdeniz iklimi karakterini göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışın yağışlı ve ılıktır. En yüksek sıcaklık 28 derece ile Temmuz ayında görülmektedir. En düşük sıcaklık ise 6 derece olarak Ocak ayındadır. Kar yağışı Bozburun Dağı zirvesinde görülür; düşük yükseltilerde görülmez. Zirveye yakın yamaçlarda bulunan kar çukurlarında bütün yıl boyunca kar bulunmaktadır.

Köprülü kanyon yürüyüşünde karşılaştığımız gölet
Köprülü kanyon yürüyüşünde karşılaştığımız gölet

Flora

Köprülü Kanyon Milli Park’ı, bitki çeşitliği açısından derece zengin bir yapıya sahiptir. Bunların yanı sıra Köprülü Kanyon Milli parkı, sahip olduğu 900-1000 bitki türü ile zengin bir floraya sahiptir. Ayrıca 19 tane endemik bitki türü barındırır.

Köprülü Kanyon Milli Parkı

Alanda baskın olarak bulunan Kızılçam, Karaçam, Servi, Sedir, Göknar, Ardıç ağaçları, yükseklik değişimine bağlı olarak hem saf ormanlar hem de yer yer karışık ormanlar oluşturarak alanın habitat çeşitliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Milli Park içinde bulunan önemli bitki örtüsü

Maki bitki örtüsü (0-400 m): Deniz seviyesinden 400 m. yüksekliğe kadar görülür. Maki örtüsü bölgede yoğundur. Selge ve Köprüçayı arasında kalan alanda daha yoğun görülür.

Servi: (650-950): Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları İçindeki en dikkat çekici orman alanıdır. 650-950 m yüksekliklerde Selge (Altınkaya) Köyü’nün kuzeyindeki 1000 hektarlık bir alanda saf olarak yayılım göstermektedir. Akdeniz bölgesindeki tek saf Servi ormanı Olmasından dolayı son derece önemlidir.

Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki Servi ormanı

Kızılçam (400-1200 m): Saf ya da karışık haldeki Kızılçam, parkın üçte birini kaplamaktadır. Selge, Beşkonak, Tazı ve Çaltepe’deki Kızılçam bitki örtüsü büyük yer kaplamaktadır.

Karaçam bitki örtüsü (1100-1500 m): Bozburun Dağı’nın güneydoğu yamacında ve kuzeydoğu yamacının Milli parkın kuzeybatı sınırına kadar olan kısmında nispeten küçük bir alan kaplar.

Sedir (600- 1500 m): Sedir ile karışık Ardıç bitki örtüsü Ballıbucak Köyü mevkiindeki yoğunluk gösterir.

Sub-Alpin bitki örtüsü (1700-2500 m): Bozburun Dağı’nın yüksek kısımlarında (1700-2505) cüce çalılar ve AstragaIo-Brometalia’nın diken benzeri formundan oluşan Sub-Alpin bitki örtüsü görülür.

Kireçtaşındaki Ardıç (600-1500): Çaltepe ve Değirmenözü Köyleri mevkiindeki Ardıçlar kayaç ve kireçtaşları üzerinde yetişir.

Fauna

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın bulunduğu alan “sıfır yok oluş alanları” içerisinde yer almaktadır. Bu alanlarda, yeryüzünde başka hiçbir noktada yaşamayan ve bu alan içinde de nesli tehlike altında olan bir yada daha çok canlı türü bulunmaktadır.

Tazı Kanyonundaki kayalar içinde yaşayan Kızıl Akbaba

Milli Park’ın faunasını oluşturan hayvanların başlıcaları: Yaban Keçisi, Kirpi, Yaban Tavşanı, Kaya Sansarı, Kızıl Akbaba, Porsuk, Kızıl Sincap, Yaban Domuzu, Kızıl Tilki, Yoz Atmaca, Kaya Kartalı, Yılan Kartalı, Balık Baykuşu, Vaşak, Karakulak, Apollon Kelebeği.

Toros kertenkelesi ve Pamfilya kertenkelesi alanda yaşayan önemli sürüngen türlerdendir. Ayrıca Köprüçayında yerlilerin Siroz dediği (Karabalık, Capoeta antalyensis) ve Çiçek Balığı (Pseudophoxinus antalyae) ülkemize endemiktir ve korunması öncelikli türler arasındadır.

Köprülü Kanyon’da doğa yürüyüşleri

Köprülü Kanyon Milli Parkı, doğa yürüyüşü rotaları açısından çok zengindir. Ülkemizdeki Aziz Paulus (Pavlus) yolunun bir kolu da buradan geçerek Isparta’ya doğru ilerler. Selge, Adamkayalar, Kestanelik ve Çaltepe rotaları en çok bilinen rotalar arasındandır. Buradaki yürüyüş rotaları için şu yazılarıma göz atın:

Aziz Paulus yolu: Selge -Delisarniç- Adamkayalar -Çaltepe

Köprülü kanyon doğa yürüyüşü: Adamkayalar – Ballıbucak – Tazı Kanyonu

Tazı Kanyonu: Toroslar’ın üzerinde bir doğa mucizesi

Delisarnıç bölgesindeki alan doğal bir film stüdyosu gibi

Köprülü Kanyon’da arazi yapısı ve yeryüzü şekilleri 

Köprülü Kanyon Milli Parkı yerleşim yerleri dışında genel olarak eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Denizden 120 m. ile 2505 m. arasında değişen yükseltiden kaynaklanan topografik yapı alanda pek çok değişik oluşumlara ve kullanım şekillerine neden olmuştur. Bu oluşumlar: Krallar (Bilgelik) Kanyonu, Adam Kayalar, Bozburun Dağı ve Selge Antik alanı çevresidir.

Delisarnıç köyünde bulunan kaya oluşumları

Konglomera Oluşumu

Bölgenin kil, kum taşı, konglemera ve kalker kayaçlarından meydana gelen jeolojik yapısı karstik yer şekillerinin oluşmasına imkan sağlamaktadır.

Kanyonlar

  • Krallar Kanyonu (Bilgelik Kanyonu): Bolasan Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 20 km. uzunluğu ve 100 m.’yi aşan duvarlarıyla ülkemizin en uzun kanyonları arasındadır. Kanyonun tamamı profeyonel ekipler ve uygun ekipmanlarla yürünebilmektedir. Suyun stabil ve debisinin az olduğu Ağustos ayında daha rahat geçilebilmektedir.
Köprülü Kanyon Milli Parkı: Krallar kanyonu ve ya Bilgelik Kanyonu 20 km uzunlukta

  • Tazı Kanyonu: Bolasan köyü ile Oluk Köprü arasındaki devam eden Bilgelik Kanyonu’nun bir kesitidir. Tazı köyü civarında bulunan kanyonun derinliğini gösteren panoramik noktaya Tazı Kanyonu denilmektedir.
Köprülü Kanyon Milli Parkı: Tazı Kanyonuna yukarıdan bakan bir nokta

Adamkayalar

Kanyonun yukarısında Selge-Zerk (Altınkaya) ve Ballıbucak köylerinin yakınlarındaki eğimli arazide karstik topografyanın sekilerinden lapyalar görülür. Diğer karstik sekilerin en ilginç örnekleri yöre insanı tarafından “şeytan kayalar” veya “adam kayalar” olarak isimlendirilen peri bacalarıdır. Bunlar, görüntü itibariyle Göreme’nin peri bacalarını andırırlar.

Bozburun Dağı

Afrika kıtasının Anadolu yarımadası altına girmesiyle görülen yükselmelerden oluşmuş bir kalker dağıdır. Güney kuzey İstikametinde dar ve dik bir yapıda uzanır ve Kuyucak Dağları diye de anılır. En yüksek tepesi Abdaltacı Tepe (2505 Karainbaşl Tepe (2488m.) sidir. Eteklerinde Mart-Ağustos ayları arasında yaylacılık yapılmaktadır.

Bozburun Dağı

Köprüçayı

Milli Parkın can alıcı dokusunu Köprüçayı oluşturmaktadır. Bu ırmağın değişken karakteri rafting ve çeşitli su sporları için ideal bir alan yaratmaktadır. Ağaçlarla gölgelenen nehir kıyısındaki düzenlenmiş sahalar ile günü birlik kullanma alanları Milli Parkın en önemli etkinliklerini oluşturmaktadır.

Sarnıçlar

Milli Park içerisinde doğal kayaların içerisine oyulmuş, çok sayıda irili ufaklı sarnıç bulunmaktadır. Bunlar genellikle hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Deli Sarnıç (Kestanelik mevki), Kırlangıç Mahallesi Sarnıcı en çok bilinenler arasındadır.

Yaylalar

  • Bozburun Dağı doğusunda: Erikli çukuru yaylası, Kuyucak yaylası, İkiz yayla, Kayaağlı yaylası, Avşar yaylası, Gökçukur yaylası, Kurucaova yaylası, Taşlı yayla, Akarca yayla.
  • Bozburun Dağı batısında: Akarca yayla, kuzey batısında: Şanlı yayla.

Mağaralar

Milli Park içerinde bulunan çok sayıda doğa kaya olukları ve mağararı andıran inler olmasının yanında En dikkate değer olanı Honaz Mağarası’dır. Çaltepe köyünde, bulunan Mağara 500-600 metre derinliğindedir. Derinliğinin daha da fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Köprüler

  • Oluk Köprü: Roma dönemine ait kalıntılardan biri Olan Oluk Köprü günümüzde hala geçit vermektedir; ve kanyonun İki yakasını bağlayarak, Selge yoluna çıkarmaktadır. Köprülü Kanyonun simgesi durumuna gelen Oluk Köprü, Kanyonu 27 metre yüksekten aşan ve kesme taştan bindirme tekniğiyle yapılan MS. 2. yüzyılda yapılmış olan bir köprüdür. Halen araç trafiğine açık olması nedeniyle köprü yıkılma tehlikesi altındadır. Köprünün trafiğe kapatılarak, yeni bir köprünün yapılmasına İhtiyaç vardır. Köprünün hemen altından oluklardan çıkan suyu izlemek oldukça İlgi çekmektedir.

Köprüçayı üzerindeki Oluk Köprü

  • Büğrüm Köprü: Oluk Köprüye çok yakındır. İkisinin arası yürüme mesafesindedir. Kayalar üzerine oturmuş tek açıklı taş köprüdür. Açıklığı 9,40 m. genişliği 2,50 m, su yüzeyinden yüksekliği 14 m. olup üzerinden yayalar geçmektedir.

  • Yarık Köprü: Haritalarda yaya geçidi olarak gösterilen bu köprü Oluk Köprü’nün 3 km kuzeyinde kanyonun açılıp genişlemeye başladığı bir noktada bulunmaktadır. Kanyonun yukarısından 10 m, çapında bir kaya yuvarlanmış Ve suyun tabanının 5 m. kadar yukarısında kanyon duvarına asılı kalmış, böylece Oluşan doğal köprü zamanla yerliler tarafından oyularak genişletilmiş, yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde önemli bir geçit haline gelmiştir.

  • Yer Köprü: Yarık köprünün 1250 m, kuzeyinde, yer almaktadır. Köprü 10-15 metre uzunluğunda düdene benzer bir doğal oluşumdur. Bölgenin antik yol ağları İçerişinde bugün de kullanılan önemli bir geçittir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here